Widget Image

„Escher – fenomen logicznego desigu” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację KOLOROWO z Łodzi. Przewodnim elementem akcji w 2019 roku jest organizacja ogólnopolskiego konkursu dla pasjonatów sztuki projektowania.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco! Escher - fenomen logicznego designu.
Image Alt

O projekcie

Escher - fenomen logicznego designu

Projekt polega na organizacji w latach 2018/ 2021 wydarzeń poświęconych promocji twórczości Maurits’a Cornelis’a Escher’a (holenderskiego artysty grafika) pod wspólnym tytułem „Fenomen logicznego designu„. W ramach podejmowanych działań odbędą się:

  1. Ogólnopolski konkurs matematyczno-graficzny (2018);
  2. Opracowanie publikacji dla nauczycieli, która ma stanowić inspirację kreatywnego nauczania (2018);
  3. Konferencja naukowa poświęcona matematycznym aspektom dzieł M. Eschera (2019);
  4. Ogólnopolski konkurs dla młodych pasjonatów sztuki projektowania ubioru na projekt modowy inspirowany tesselacjami (2018/2019) ;
  5. Ogólnopolski konkurs dla młodych pasjonatów animacji na krótki film animowanych inspirowany tesselacjami (2019/2020) ;
  6. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 26 roku życia realizowane przez cały okres trwania projektu (2018/2021) ;
  7. Warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz przedmiotów artystycznych promujące sztukę holenderskiego artysty i jej wielodziedzinowy charakter w procesie dydaktycznym;
  8. Wernisaż prac laureatów konkursu graficzno-matematycznego połączony z wystawą wybranych tesselacji Eschera (2018/2020);
  9. Pokaz mody będący podsuwaniem konkursu na projekt modowy inspirowany tesselacjami (2018/2019);
  10. Pierwsza w Polsce wystawa dzieł Eschera (2020/2021)

Maurits Escher to najbardziej znany artysta w świecie nauki. Wystawa dział Escher’a towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku. Jego twórczość, przemawiając językiem matematyki, do dziś kształtuje wyobraźnię plastyków, grafików komputerowych, filmowców i pasjonatów matematyki.

W Jego pracach można odnaleźć intrygującą rzeczywistość, pełną sprzeczności i fantazji, ale i matematycznej logiki. Mimo, że matematyka rzadko kojarzy się z prawami estetyki, to właśnie ona jest dla Escher’a głównym środkiem wizualnego przedstawienia wyobrażeń o rzeczywistości. Artysta świetnie wykorzystuje zasady rzutu środkowego i równoległego bazując zawsze na szczegółowych szkicach i matematycznych obliczeniach.

Szczególnym obszarem zainteresowań M. C. Eschera były tesselacje, czyli parkietaże płaszczyzny lub posadzki. Artysta tak pisał w liście do bratanka w 1944 roku:

„Na pierwszym miejscu w pracy stawiam dopełniający się bez reszty regularny podział płaszczyzny. We wszystkich rysunkach z ostatnich kilku lat pokrywam ją całkowicie przystającymi figurami, nie pozostawiając ani kawałka wolnej przestrzeni; moje rysunki nie maja końca i powtarzają się na nich bez przerwy te same elementy.”

Wszystkie wydarzenia objęte projektem są zapowiedzią pierwszej w Polsce wystawy prac M. C. Eschera, której realizację Fundacja KOLOROWO wraz z Fundacją M. C. Eschera w Hadze planują na 2020/21 rok. Projekt ma na celu poznanie kultury i sztuki M. C. Eschera oraz jej promocję w Polsce, w Łodzi, która jest członkiem sieci miast kreatywnych uhonorowanym przez Unesco tytułem Miasta Kreatywnego.

Projekt stanowi innowacyjną metodę w edukacji geometrycznej. Udział w warsztatach oraz konkursie matematyczno-graficznym ma służyć lepszemu zrozumieniu, a w rezultacie „polubieniu” geometrii – działu matematyki, który dla wielu uczniów stanowi przyczynę niepowodzeń szkolnych. Dzięki realizacji zajęć warsztatowych u beneficjentów nastąpi wzrost ogólnych zdolności poznawczych i logicznego myślenia, wzrost świadomości rozumienia pojęć geometrycznych wraz z opanowaniem odpowiednich umiejętności oraz rozwijanie wrażliwości geometrycznej do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym. To daje możliwość przełożenia projektów geometrycznych na współczesny design w przemyśle projektowania tkanin, papierów oraz ceramiki łazienkowej.

M. C. Escher proponował zabawę architekturą, perspektywą i przestrzenią. Pod przewrotnym poczuciem humoru ukrywał matematyczną logikę i prawa estetyki ustanawiając matematykę środkiem przekazu. W swoich pracach zaskakuje głębią treści i znaczeń we współczesnym designie. Włoskie inspiracje i subiektywne środki wyrazu ukształtowały twórczość Eschera jako prekursora łączenia dziedzin nauk ścisłych w pełnym przestrzennej głębi artystycznym wyrazie. Wielki miłośnik geometrii i perspektywy wykorzystał zaskakujące połączenia firm oraz iluzję do tworzenia sztuki.

Przedsięwzięcie „Fenomen logicznego designu” nawiązuje do promocji sztuki międzykulturowej i podstaw współczesnego designu. Projekt ukazuje połączenie dziedzin naukowych: matematyki, designu, psychologii i historii sztuki. Wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej oraz promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży będą odbywały się poprzez realizację warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży, wernisażu prac laureatów konkursu (Matematyczne natchnienie dla artysty) oraz pokazu mody inspirowanego twórczością M. C. Eschera.

Celem projektu jest przełożenie twórczości holenderskiego artysty na współczesne dziedziny edukacji, kultury, mody i designu oraz budowanie pozytywnego wizerunku indywidualnych młodych talentów projektowania w nawiązaniu do rozwiązań inspirowanych twórczością M. Eschera. Fundacja KOLOROWO chce wydobyć potencjał kreatywny z dzieci i młodzieży inspirowany sztuką M. Eschera we współczesnych dziedzinach projektowania oraz nawiązać dialog prowadzący do stworzenie kreatywnych projektów z wielu dziedzin: matematyki i sztuki użytkowej.